Hajema State te Kollum

Ligging Deze State stond in Kollum, gemeente Kollumerland c.a.
Andere benaming Haijema, Hayema, Haytsma
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HAJEMA, Haijema of Hayema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland, arrondissement en 6 1/2 uur ten oostnoordoosten van Leeuwarden, kanton en 3 uur ten zuidoosten van Dockum, 1/2 uur ten noordoosten van Kollum, waartoe zij behoorde.
Deze state wordt thans in eigendom bezeten door den heer Bote Fokke Eskes, woonachtig te Kollum.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851