Hammersma State te Berlikum

Ligging Deze state stond te Berlikum, gemeente Menaldumadeel.

Kaartje met de States rond Berlikum en Wier


Ontstaan Het is onbekend wanneer deze State is gebouwd.
Geschiedenis Eigenlijk is er niets van deze state bekend, alleen de naam wordt ergens vermeld, maar er is zelfs niet bekend waar deze state zou hebben gestaan.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Afb. 1: Archief J. Leemburg