Hania State te Grouw

Ligging Deze State stond in Grouw, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HANIA of Hanya, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 2 1/2 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten oosten van Rauwerd, 15 minuten ten westen van Grouw, waartoe het behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene fraaije boerderij. De tot deze state behoord hebbende gronden, worden thans in eigendom bezeten door de erve van Sloterdijk.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851