Hania State te Pingjum

Ligging De Hania State stond te Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze State komen we voor het eerst in 1504 tegen.
Geschiedenis In de 16e eeuw schreef mr. Hieronymus van Hania, die van 1569 tot 1576 raadsheer in het Hof van Friesland was, zijn Genealogia Ayttana. Hieronymus was zelf een bastaard uit de familie Hania en schrijft over deze familie. De stamvader NN Hania voerde vele vetes met de premonstratenzers, die op het Klooster het Zand onder Pingjum verbleven. Dit klooster werd later naar Bolsward verplaatst.
Deze Hania was volgens deze genealogie de stamvader van alle Hania's in Friesland. Hij had vier zonen en deze vestigden zich respectievelijk in Holwerd, Weidum, Welsrijp en Pingjum. Deze laatste erfde het "oude possessio Hanya".

In 1504 komen we Douwe Abbaz tegen, die de oudst bekende Hania is.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!