Haniagoed te Oosterwierum

Ligging Het Haniagoed stond te Oosterwierum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Dit Hania goed wordt in de 17e eeuw genoemd.
Geschiedenis Het Haniagoed wordt aangegeven als eigenerfd en volgens een genealogisch handschrift uit de 17e eeuw droegen eigenaars de titel "jonker".
Verder zou de familie Hania verwant zijn aan de familie Hania van Weidum.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!