Harinxma State

Ligging De state Harinxma ligt aan de Van Harinxmaweg nr. 1 in Beetsterzwaag binnen de gemeente Opsterland.

Foto van het huis op 18 juli 2003

Ontstaan Het huis werd in 1841 gebouwd, maar is een herbouw van een ouder huis.
Geschiedenis In 1841 liet grietman Harinxma thoe Slooten zijn huis te Drachten slopen en herbouwde het in 19e-eeuwse stijl in Beetsterzwaag. Het werd een geheel gepleisterd gebouw, bestaande uit twee woonlagen onder een kap. De voorgevel werd van een fronton voorzien.
In 1931 werd het pand gemoderniseerd en uitgebreid met een vleugel aan de achterzijde. Het fronton werd vervangen door een attiek. De ramen werden van een roede verdeling voorzien. De grond werd ruim een halve meter verlaagd waardoor het pand een rijziger indruk geeft.
Inwendig werd een lange marmeren gang met trappenhuis en daarnaast liggende vertrekken uitgebroken. Daarvoor in de plaats kwamen een voorhal en een grote hal. Hier bevinden zich thans een verzameling familie-portretten vanaf 1500. Het huis is nog steeds familiebezit.
De tuin werd in de z.g. 19e-eeuwse landschapsstijl aangelegd.
Bewoners 1841 Maurits Harinxma thoe Slooten
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Plattegrond van de State in 1931
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman
Afb. 1: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979