Stins

Ligging
Ontstaan De vermelding van een adellijk huis komen we al tussen 1470 en 1480 tegen.
Andere benaming Wythia Harinxsma huys (1470/1480), Doeckama State
Geschiedenis Niet alleen de familie Albada en Sickinga, maar ook de familie Harinxma bezat een stins in GoŽnga.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!