Harkemastins te Harkema

Ligging Deze stins stond bij Harkema, gemeente Achtkarspelen.
Ontstaan Deze stins moet voor 1248 gebouwd zijn.
Geschiedenis In 1248 komen we Bovo, ex familia Harkema tegen, die op zijn goederen in Harkema een klooster sticht en deze de naam Mariengraf geeft. Deze "edele en rijke" man had al eerder een kapel gesticht, die aan Sint-Nicolaas gewijd was. In de volksmond werd dit vrouwenklooster het Buweklooster genoemd.
Bovo volgde het voorbeeld van Gerke van Wigarathorp, die in het verleden een grote rivaal van hem is geweest. Gerke liet op het grondgebied van zijn bezittingen Wigarathorp een klooster bouwen, dat later de naam Gerkesklooster kreeg.

Later komen we verschillende families tegen in Achtkarspelen, die de naam Harkema dragen. Ze zijn echter geen familie van de Middeleeuwse Bovo Harkema.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!