Haskestins te Haskerdijken

Ligging Deze stins stond bij Haskerdijken op de plaats waar zich later het Haskerconvent bevond, gemeente Heerenveen.
Ontstaan Dit goed wordt in de 13e eeuw genoemd.
Geschiedenis In de 13e eeuw komen we Wibrand van Haske tegen. Hij was een aanzienlijk man en liet op het gebied van zijn goederen in Haskerdijken het Hakerconvent bouwen.
Hij volgde daarbij het voorbeeld van Gerke van Wigarathorpe, die op de plek van zijn stins het Gerkesklooster liet bouwen en het voorbeeld van Bovo Harkema, die op het gebied van zijn stins het Buweklooster stichtte.

Dit goed lag op de grens van veen en klei, waarmee de ligging van het Haskerconvent overeenkomt met die van het Gerkesklooster.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!