Haukema State te Scharl

Ligging Deze State stond in Scharl, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HAUKEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, 10 minuten van Scharl, waartoe het behoorde.
Het was vroeger een sterk huis, met wijde grachten en zwaren ijzeren deuren, thans ziet men er bouwland, zonder eenig spoor van bouwvallen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851