Haysma State te Stiens

Ligging Deze State stond in Stiens, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HAYSMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Leeuwarderadeel, arrondissement, kanton en 1 3/4 uur ten noorden van Leeuwarden, ten noorden van Stiens.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene arbeiderswoning. De daartoe behoord hebbende gronden, worden thans in eigendom bezeten door den Heer Sevenster, woonachtig te Stiens.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851