Haytsma State

Ligging De Haytsma State heeft in Minnertsga, gemeente Het Bildt gestaan.
Net buiten Minnertsga, links van de weg richting Tzummarum, ligt half verscholen achter een uitgestrekte en 2,8 meter hoge terp een boerderij met de naam Haytsma State. De eigenlijke stins/state zal vermoedelijk op de hoge terp gestaan hebben.

Foto van de huidige boerderij door J. Leemburg uit 1982

Ontstaan De Haytsma State is waarschijnlijk in de 15e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Christianus Schotanus meldt in zijn "Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" in 1664 helemaal geen Haytsma State terwijl de "Tegenwoordige staat van Friesland" omstreeks 1780 slechts weet te melden dat Haytsma State 'al voor lang weggebroken' is. Een geluk dat dorpshistorici als Dr. Wumkes en ds. Winsemius meer informatie boven water hebben getild.

Haytsma State had al in de 15e eeuw een eigen kapel, gesticht door Atte Haitsma en zijn buurman Atte Fernia. De kapel had een eigen priester. Die functie werd in 1543 vervuld door Offcke Offckes van Haytsma, een kleinzoon van de stichter.
Verder weten we aan de hand van de grafzerken dat in de kerk van Minnertsga begraven zijn Hoyte Haytzema in 1633, Rein Hoytes Haytzma in 1645, Saeske Reyns Haitzma in 1671 en Hoite Reins Haytzema in 1685. Zij hebben vrij zeker opeenvolgend de state in bezit gehad.

In 1700 is de state eigendom van Wyger Sybes die getrouwd was met Rinske van Haitsma, welke laatste waarschijnlijk een dochter van de vorige eigenaar was. Zij was tevens eigenaar van de boerderij aan de Mieddyk met stemnummer 9, waar tegenwoordig garage De Groot gevestigd is.
Bewoners 15e eeuw Atte Haitsma
? - 1540 Offcke Attes Haitsma
? - 1633 Hoyte Haytzema
1633 - 1645 Rein Hoytes Haytzma
1645 - 1671 Saeske Reyns Haitzma
1671 - 1685 Hoite Reins Haytzema
1700 Wyger Sybes en Rinske van Haitsma
1948 de heer B. Jukema
Huidige doeleinden De terp waarop vermoedelijk de stins gestaan heeft is nog aanwijzbaar.
Opengesteld De terp is niet vrij toegankelijk.
Foto's Foto van de huidige boerderij door J. Leemburg uit maart 2008
Foto van de huidige boerderij uit ca 1940
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Chr. Schotanus (1664)
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1780
"De historie gaat door het eigen dorp" van A. Algra (1955-1960)
"Om toer en tsjerke fan Minnertsgea" van A.D. Wumkes
"Minnertsgea" van P.B. Winsemius
De site van Tresoar
Foto 1 en 2: Uit het archief van J. Leemburg
Afb. 1: internet