Heemstra State te Kimswerd

Ligging Deze State stond te Kimswerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Hiemstra State, IJntzema State
Ontstaan Deze State wordt in 1614 genoemd, maar is waarschijnlijk ouder.
Geschiedenis In 1614 verhuist Taecke van Heemstra samen met zijn vrouw Jeltsje van Bonga van de Bonga State naar IJntzema State. De naam van de State wordt dan veranderd in Heemstra State.
Taecke is de zoon van de vermaarde Feyje baron van Heemstra uit Tytsjerksteradiel en Jeltsje de dochter van de bekende en rijke Jonker Doytze van Bonga. Taecke heeft in Keulen en Heidelberg gestudeerd.

Tijdens hun leven laten ze al twee grafstenen maken door Jacob Lous. Na hun dood werden ze beide in de kerk van Kimswerd begraven, waar we nu nog steeds deze prachtige grafstenen kunnen vinden.
Op de ene grafsteen staat vermeld: de "Eerenphesten Heerscip" Taecke van Heemstra en zijn vrouw "De Edele Eerbare Juffer" Jeltsje van Bonga, Taco siin wiif. Achter beide namen staat: "16 [...] den [...] oud [...] jaar". Waarschijnlijk vonden de kinderen het te duur om dat na de dood van hun ouders er nog in te laten beitelen.
Op de tweede grafsteen was ruimte om latere familieleden, die in de grafkelder bijgezet zouden worden, te vermelden. Onderaan op deze grafsteen zien we een voorstelling van een "paleistuin" in prachtig perspectief met een doorkijk door een grote toegangspoort met op de achtergrond een voorname State. Mogelijk stelt dit Heemstra State voor.

Voor 1823 werd de State afgebroken en in dat jaar wordt er een kop-hals-romp boerderij gebouwd met een opkamer. De poort wordt pas in 1859 afgebroken. Van de vroegere State is alleen de gracht en de appelboomgaard bewaard gebleven.
Bewoners 1614 Taecke Feijes van Heemstra, getrouwd met Jelts Doytzes van Bonga
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
Harlinger Courant
website Rijksmonumenten