Heemstra State te Lioessens

Ligging Deze State stond in Lioessens, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming Hiemstra
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HEEMSTRA of Hiemstra, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Oost-Dongeradeel, arrondissement en 7 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 3 uur ten noordoosten van Dockum, 1/2 uur ten noorden van Lioessens, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851