State

Ligging Deze State stond in Roodkerk, gemeente Dantumadiel.
Andere benaming Hiemstra
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HEEMSTRA of Hiemstra, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Dantumadeel, arrondissement en 2 1/2 uur ten oostnoordoosten van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten zuidwesten van Dockum, 1/2 uur ten noordwesten van Roodkerk, waartoe zij behoorde. Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans weiland. De daartoe behoord hebbende gronden worden thans in eigendom bezeten door den Heer J.D.C. Stöcker, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851