Heerenhoff te Stryp

Ligging Dit Heerenhoff lag op het terrein van De Tuintjes bij Stryp, gemeente Terschelling.
Andere benaming de myns heeren kroft
Ontstaan Dit Heerenhoff wordt in de 16e eeuw gemeld.
Geschiedenis Op oud kaartmateriaal uit de 16e eeuw komen we op het terrein De Tuintjes het heerenhoff en de myns heeren kroft van de heren van Terschelling tegen. In 1399 was door de Graaf van Holland de heer Jan van Arkel met de heerlijkheid Terschelling beleend. Deze belening vond plaats onder voorwaarde dat hij er een "veste of slot" zou bouwen. Daarna waren de heren van Terschelling zijn rechtsopvolgers.
De familie Popma vocht deze rechtsopvolging aan en in de 16e eeuw vonden er processen plaats tussen deze heren en deze famile, die hoofdelingen van Terschelling waren. Uit deze proceesen blijkt dat deze hoofdelingenfamilie juridisch de schouten van de Graaf van Holland waren.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!