Heerma State

Ligging Deze State stond bij Rijperkerk, gemeente Tytsjerksteradiel, aan de Binnendijk vlak bij de vaart en had een uitrit naar de Westerdijk.

Oud tekening van de State (origineel of juist kopie van J. Stellingwerf)

Andere benaming Stilleven
Ontstaan De eerste stins op deze plek werd naar alle waarschijnlijkheid rond 1385 gebouwd.
Geschiedenis Waarschijnlijk rond 1385 bouwde een nazaat van Gerrold Heerma, die omstreeks 1045 leefde, een stins op deze plek. Zoals dat veelvuldig gebeurde werd ook bij deze stins een huis gebouwd en uitgebreid.
Waarschijnlijk rond 1600 werd het oude gebouw opgeruimd en vervangen door een ‘modern’ landhuis.

In 1640 is de familie Heerma/Heerema/Herema inmiddels van deze plek verdwenen en treffen we als eigenaren Evert Hillebrandts en Sijmen Minnes.
In 1670 zijn Lolle Sybrandts Jouwersma en zijn vrouw Wietske Mellema eigenaren van de state. Lolle was ontvanger van de grietenij Tytsjerksteradiel en kerkvoogd van de Hervormde gemeente te Rijperkerk.

Rond 1700 is zoon Johan Jouwersma eigenaar en na hem (in 1710) Adriaan Jouwersma. Rond 1760 vinden we hier Anna Sophia Mellema en haar zuster Grietje die getrouwd was met F. Cuperus, oud-schepen van Tytsjerksteradiel. Daaruit kan worden afgeleid dat Johan en Adriaan Jouwersma kinderloos zijn gestorven en dat het bezit is overgegaan in handen van de familie van hun moeder Wietske Mellema.
In 1780 is de state eigendom van J. Jelgerhuis en in 1800 nog van zijn weduwe. In die tijd krijgt het huis de bijnaam "Huize Stilleven" door een kunstschilder die de voor hem gedekte tafel schilderde, het eten verorberde en vertrok met achterlating van het schilderij.

In 1820 wordt het huis bewoond door Willem L. van Vierssen en in 1840 is het in bezit van de weduwe van Boudewijn Franciscus Carbasius; Geertruida Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta. Zij liet in 1843, nadat ook haar tweede echtgenoot was overleden, het huidige Rinia State te Oudemirdum bouwen.
In 1850 wordt de ca. 250 jaar oude, oncomfortabele, door de tand des tijds aangevreten en niet meer representatieve Heerma State op afbraak verkocht en gesloopt.
Op het terrein werd een boerderij gebouwd, die ondertussen ook al is verdwenen.
Bewoners familie Heer(e)ma
1640 Evert Hillebrandts en Sijmen Minnes
1670 Lolle Sybrandts Jouwersma
ca 1700 Johan Jouwersma
1710 Adriaan Jouwersma
ca 1760 Anna Sophia Mellema
1780 J. Jelgerhuis
1800 weduwe Jelgerhuis
ca 1820 Willem L. van Vierssen
1840 Geertruida Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden. Wel vinden we op de vroegere plek de gedenksteen "Ryptsjerk 50 jier frij".
Opengesteld n.v.t.
Foto's Kaartje met alle Stinsen rond Rijperkerk Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1722
Bronnen Tekst: Tekst: Jan van der Zwaag
Jan Leemburg
Afb. 1: Archief J. Leemburg
Afb. 2: Jan van der Zwaag
Afb. 3: de heer G. Leistra