Hege Wier te Westergeest

Ligging De Hege Wier lag aan de Dôlle op de Triemen onder Westergeest, gemeente Noardeast-Fryslân, tot 1 januari 2019 behoorde Westergeest tot Kollumerland c.a.
Ontstaan Het is onbekend wanner deze stins is ontstaan.
Geschiedenis Tot 1985 heeft de Hege Wier aan de Dôlle bestaan. In dat jaar werd deze zonder toestemming afgegraven. De Hege Wier was waarschijnlijk de rest van een stinswier. Het heuveltje bestond uit lemige grond met een "natte plek". Deze "natte plek" was mogelijk een put. Verder was dit heuveltje omgeven door donkere banen; dit waren mogelijk resten van een omgrachting.
De Hege Wier deed zijn naam geen eer aan: het was maar een heuveltje, dat waarschijnlijk al eerder verlaagd was.
Bij het afgraven werd er geen puin meer aangetroffen.
De Hege Wier lag in het verlengde van land van twee boerderijen, waarvan de ene in 1700 eigendom was van Jeen Pytters en in gebruik bij Jelle Tieerds, terwijl van de andere Antie Egberts c.s. en Jan Egberts eigenaars waren.
Historische gegevens zijn verder niet bekend.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!