Hemmema State te Opeinde

Ligging Deze State stonde te Opeinde gemeente Smallingerland.

Kaartje waarop Hemmema State wordt aangegeven

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State is gebouwd.
Geschiedenis Over deze State is heel weinig bekend. Hij wordt genoemd in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederanden van A.H. van der Aa uit de 19e eeuw. Hij schrijft:
Hemminga of Hemmema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Smallingerland, arrondissement en 5 uur noordoost van Heerenveen, kanton en 2 uur noord van Beetsterzwaag, 1/4 uur zuidoost van Opeinde, waartoe zij behoorde. (Afkortingen heb ik voluit geschreven, KBR.)
Bewoners
Huidige doeleinden onbekend
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma Bronnen:
Tresoar
Afb. 1: Tresoar