Henserastins te Winsum

Ligging De Henserastins stond te Winsum, gemeente Waadhoeke, tot 1 januari 2018 Littenseradiel.
Ontstaan Deze stins wordt in 1385 genoemd.
Geschiedenis Bij het klooster Lidlum hoorde rond 1385 een stins, die hier gestaan moet hebben.
Dezestins blijkt in 1511 bezit te zijn van de familie Aylva, de zogenaamde "Huizumer-Bornwerder" zijtak. De omschrijving luidt dan "Henserastate en Lyts Henseragoed".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!