Herbranda State te Buitenpost

Ligging Deze State stond in Buitenpost, gemeente Achtkarspelen.
Ontstaan Deze State is mogelijk rond 1505 ontstaan.
Geschiedenis Botte Herbranda vestigde zich mogelijk in Buitenpost na zijn huwelijk met een dochter van Friese Meynsma, die op de hier gelegen Meynsma State woonde. Deze Botte behoort in 1505 tot de edelen van Achtkarspelen.
In 1640 wordt er gesproken over Herbranda State en het huis is als adellijke state afgebeeld op de kaarten van 1664 en 1718.
In 1832 is er van de state niet veel meer over: Aan de noordzijde zien we nog een klein stukje gracht en er is een beboste singel.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!