Heringa State te Abbega

Ligging Deze State stond in Abbega, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HERINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Wymbritseradeel, onder Abbega, 1/4 uur ten noorden aan dat dorp, in het buurtje Abbegaster-Rijge gelegen. Eene deze staten is het stamhuis geweest van het beroemde geslacht der Heringa's, hetwelk niet minder dan vijf Teekenaars van het verbond der Edelen heeft opgeleverd, als: Douwe Heringa, Edo Heringa, Jouw Heringa, Laas Heringa en Oene Heringa. Vermoedelijk stamde ook de beroemde Utrechtsche Hoogleeraar Jodocus Heringa Elizaz. van dit geslacht af.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851