Heringastins bij Piaam

Ligging Deze stins stond bij Piaam, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benamingen stins bij de Luyttyghe Fen, Heringahuis
Ontstaan Deze stins wordt in 1543 genoemd.
Geschiedenis In 1496 komen we voor de eerst keer een Heringa in Piaam tegen. In dat jaar sluit Wyttya Abbaz Heringa zich samen met zijn pachters en de gemeente van Piaam aan bij het verbond van Westergo met Groningen. Zowel hij als de pastoor bezegelden de oorkonde met een eigen zegel.
Een jaar eerder komen we hem al tegen als één van de zoenlieden bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voor een zoon van Johan Reynz Sickama te Longerhouw.
Ook in 1505 komen we hem nog tegen; dan wordt hij genoemd onder de edellieden van Wonseradeel.

In 1543 komen we in het Beneficiaalboek een vermelding tegen in Piaam van "een styns die ligt bij drie pondemaat bouwland van de pastorie, hietende die Luyttyghe Fen". Hier bevond zich ook de Feerswal (de wal van de vaart) en land van Wytze Abbez.
Omdat de stins dus vlak bij het land van Wytze lag lijkt het aannemelijk dat de stins zijn bezit was.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!