Hermana State te Tzum

Ligging Deze State stond in Tzum, gemeente Waadhoeke.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HERMANA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement en 4 uur ten westzuidwesten van Leeuwarden, kanton en 3 uur ten oostzuidoosten van Harlingen, 10 minuten ten noordwesten van Tjum, waartoe zij behoorde. In het jaar 1496 werd zij door Jarich Hottinga, geholpen van eenige Franeker burgers, in brand gestoken.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851