Heslingastins te Doyum bij Franeker

Ligging Deze stinswier stond te Doyum bij Franeker.
Ontstaan De Heslinga stins of State wordt in 1433 genoemd.
Andere benaming Aestere terpe
Geschiedenis Deze stins of State Heslinga behoorde in 1433 tot de drie rechtvoerende saten van Doyum. In die tijd lag Heslinga op de oostelijke terp. Bij deze terp stond in 1700 en zate. We komen nog een tweede wier tegen op het land van deze zate en deze lag ten zuiden van het buurtschap aan de Doyumervaart.
Jammer genoeg komen we deze boerderij niet tegen op de kaart van Schotanus uit 1718, maar wel weer op een kadastrale kaart uit 1850 en bevindt zich dan ten zuiden van het buurtschap en niet meer op de terp.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!