Hettingastins bij Hommerts

Ligging Deze stins stond bij Hommerts, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt in 1468 vermeld als 'slotken'.
Andere benamingen slotken (in die Hommers), stins sloetswal
Geschiedenis Deze Hettingastins komen we rond 1468 tegen met de vermelding dat Epe Tetisz 'een dorp met een slotken geheeten in die Hommers' beheerde. Zijn vader Teta 'in Hummertse' komen we in 1422 al tegen onder de hoofdelingen die zich aansloten bij het verdrag met Focke Ukena. Epe trouwde met Jel Hommema, die mogelijk een dochter was van Homme Homminga te Abbega van de Hommingastins aldaar. In 1486 komen we Epe Tetisz weer tegen als hij samen met Pieter Harinxma tevergeefs Yge Gaelis (Galama) uit de door hem ingenomen stins te Bakhuizen te verdrijven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!