Hettingastins te Jorwerd

Ligging Deze stins stond in Aersum bij Jorwerd, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Mogelijke bewoners van deze stins worden in 1484 genoemd.
Andere benaming 't Roodhuys
Geschiedenis Na het overlijden van Lisck Sickema, die getrouwd was geweest met Doeke Rinia te Blessum, erft haar zoon Wke Rinia, in 1484 een perceel van 36 pondemaat. De omschrijving van het goed luidt: 'toe Aersem in Jorwirgeragae'. Wke was pastoor in Hylaard en een broer van hem, Haye Doeckes Rinia wordt in in 1505 vermeld onder de edellieden in Baarderadeel.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!