Hettingastins te Teroele

Ligging De Hettingastins stond te Teroele, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De stins is mogelijk voor 1505 ontstaan.
Geschiedenis In 1505 komen we voor het eerst de familie Hettinga in Teroele tegen. In dat jaar wordt Benedix Episz (Hettinga) als edelman in Doniawerstal genoemd. Waarschijnlijk woont hij in Teroele, omdat zijn zoon er later woont. Benedix komen we al eerder tegen, in 1495, maar dan woont hij nog in zijn voorvaderlijke dorp de Hommerts; in dat jaar wordt hij gevangengenomen tijdens de partijtwisten.
Benedix trouwt met een vrouwe uit de familie Solckema, de hoofdelingenfamilie van Oldeouwer. Tenslotte heeft Benedix een zus, die trouwt met een lid uit de familie Obbema, eigenaar van het Obbemahuis in het naburige Dijken.
Het echtpaar Hettinga-Solckema krijgt in elk geval één zoon, Walter geheten, die we in 1543 tegenkomen als eigenerfde in Teroele. Hij woont naast stukjes kerke- en prebendeland aldaar.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!