State

Ligging Deze State stond in , gemeente .
Andere benaming Hiddama
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HIDDAMA of Hiddema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Barradeel, arrondissement en 5 uur ten noorden van Leeuwarden, kanton en 1 1/2 uur ten noordoosten van Harlingen, te Sexbierum.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851