Hikkaard State te Jislum

Ligging Deze State stond in Jislum, gemeente Ferwerderadeel.
Andere benaming Hickaard
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HICKAARD of Hikkaard, voormalige landgoed, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 3 uur ten noordnoordoosten van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten zuidzuidwesten van Holwerd, 1/4 uur ten zuidwesten van Jislum, waartoe het behoorde.
Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans een boerenhofstede. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 23 bunders 89 vierkante roeden 50 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door den Heer G. M. Baron du Toer van Bellinggrave, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851