Hitsum State te Tzum

Ligging Deze State stond in Tzum, gemeente Waadhoeke.
Andere benaming Hitzum
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HITSUM of Hitzum, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement en 3 1/2 uur west ten zuidwesten van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten zuidoosten van Harlingen, onder Tjum, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851