Hobbema State te Lollum

Ligging Deze state stond in (Ruige)lollum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is onbekend wanneer de State is gebouwd.
Geschiedenis Informatie over de Hobbema State kan ik alleen vinden in het "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden" van A.J. van der Aa: "HOBBEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Wonseradeel, arrondissement, en 3 uur [ten] noordwesten van Sneek, kanton en 1 1/2 uur [ten] noorden van Bolsward, nabij Ruigelollum, waartoe zij behoorde" (de afkortingen heb ik voluit geschreven, KBR).
Bewoners
Huidige doeleinden Het is mij onbekend of de excate plaats van deze State bekend is.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma