Hoekensstins te Bozum

Ligging Deze stins stond bij Bozum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan In 1461 wordt "dat styns" genoemd.
Geschiedenis Deze stins was de op twee na belangrijkste stins van de familie Jongema.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!