Hoekensstins te Spannum

Ligging Deze Hoekensstins stond te Bonkwerd bij Spannum, gemeente Waadhoeke.
Andere benaming Huuckensera-state
Ontstaan Deze stins komen we in 1487 tegen.
Geschiedenis Bij Bonkwerd komen we de Huuckensera-state tegen, waarbij in 1487 een stinswier vermeld wordt.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!