Hoitema State te Hantumhuizen

Ligging Deze State stond in Hantumhuizen, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming Hoytema
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HOITEMA of Hoytema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij West-Dongeradeel, arrondissement en 5 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1 1/2 uur ten oosten van Holwerd, 1/4 uur ten noordoosten van Hantumhuizen, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene landhoeve, welke, met de daartoe behoorende gronden, beslaande eene oppervlakte van 9 bunders 14 vierkante roeden, thans in eigendom bezeten, bewoond en gebruikt word door den Landbouwer S.D. Zijlstra.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851