Hoitemastins te Joure

Ligging Deze Stins stond in Joure, gemeente Skarsterlān.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer de stins gebouwd werd.
Geschiedenis De stins komen we voor het eerst tegen als hij in bezit is van Tyepka Onema. Verder weten we dat deze omstreeks 1580 in het bezit van Hoyte Uninga van Hoytema, de Spaansgezinde grietman van Haskerland. In 1581 werd zijn steenhuis afgebroken om te voorkomen dat Spanjaarden het als uitvalsbasis zouden gebruiken.
Op het gebied van de stins werd in 1589 een schans opgeworpen. Hierbinen werd later de Herema State gebouwd.
Bewoners Tyepka Onema
ca 1580 Hoyte Uninga van Hoytema
Huidige doeleinden Op de plaats van deze stins staat nu de Herema State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992