Hommingastins bij Abbega

Ligging Deze stins stond bij Abbega gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Andere benaming Syaerdastins in de Morra of Bonningastins
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!