Hoogstins bij Garijp

Ligging Deze Stins stond bij Garyp, gemeente Tytsjerksteradiel.

Tekening van de Stins door J. Stellingwerf uit 1722

Ontstaan De Stins stamt uit de Middeleeuwen.
Geschiedenis De Hoogstins was geheel omringd door water.
Bewoners
Huidige doeleinden Van deze stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Afb. 1: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979