Hoppershuis te Hemelum

Ligging Het Hoppershuis stons bij Hemelum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Dit huis wordt in 1537 genoemd.
Geschiedenis De familie Hopper uit Stavoren had volgens het documenten in het archief grondbezit in Hemelum. Er wordt gesproken van 'landen, suaenen, terpen, steeden leggende tot Hemelum'.
Een kleine veertig jaar later, in 1575, krijgen 'dat huys ende state van Hoppers' van koning Philips II van Spanje een bijzonder statuut.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!