<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De Hottinga State te Sexbierum</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} font {font-family: Verdana} A {color: 004573} A:visited {color: 004573} BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #F2FBD7; scrollbar-face-color: #F2FBD7; scrollbar-track-color: #F2FBD7 } a:v:hover { color: #0000ff; text-decoration: underline } #info {font-family : verdana; font-size : 10pt } #H { font-family: verdana; font-size : 10pt; color: #CC70FF; font-weight: bold } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#F2FBD7"> <br> <h1>Hottinga State te Sexbierum</h1> <p><img border="0" src="images/paarselijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD WIDTH=540 id="info"> Hottinga State werd gebouwd in de hoek van de huidige Tsjerk Hiddesstrjitte-Terp-Adelenstrjitte in Sexbierum, gemeente Franekeradeel.<br> <br> <center> <a href="javascript:newWindow('fotos3/Sexbierum1_stinzen.htm')"> <img src="fotos3/Sexbierum1_stinzen.jpg" alt="Een overzicht van de stinzen in en bij Sexbierum" height=300></a><br> <br> </center> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Andere benaming </TD> <TD WIDTH=540 height="17" id="info"> Aebinga State </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD WIDTH=540 height="17" id="info"> Deze state is rond 1590 gebouwd. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Op voormalig prebendeland, waarvan de Liauckema's pretendeerden dat ze het ooit aan de Catharina-prebende hadden geschonken, lieten de grietmannen Hottinga 1) die na de Opstand (kerkhervorming in 1580) de Liauckema's de eerste plaats in het dorp betwistten, (rond 1590) een huis bouwen. Ze wisten er ook stemrecht op te krijgen (SC27). Uiteraard protesteerden de Liauckema's hiertegen. 2)<br> <br> 1) Zie bij *Eelsma te Sexbierum.<br> 2) Zie verder: Noomen, "Consolidatie", 120 e.v., 123 noot 182.<br> <br> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> 1619 Douwe van Hottinga<br> 1832 weduwe en erven Anthonius Joha eigenaren perceel </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Van het huis is niets terug te vinden. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> n.v.t. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Van Hottinga State zijn geen oude afbeeldingen bekend, de afbeelding uit 1722 van Stellingwerf waarop deze naam voorkomt is van Eelsma State.<br> <a href="javascript:newWindow('fotos3/HottingaStateSexbierum1_huizen.htm')"> <img src="fotos3/HottingaStateSexbierum1_huizen.jpg" alt="De huizen aan de Terp bij het terrein waar Hottinga State heeft gestaan" height=80></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website <a href="http://www.hisgis.nl" target="new">hisgis</a>, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:<br> "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009<br> Taxatie van herstelwerkzaamheden na 1580 aan Liauckema State mrt/apr 1619<br> <a href="http://www.hisgis.nl" target="new">hisgis</a>, tab "kaartlagen", keuzes  stemkohieren en  floreenkohier <br> Foto 1: Google Earth<br> Foto 2: Jan Leemburg </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>