Hottingahuis te Franeker

Ligging Dit huis stond aan de Voorstraat in Franeker.
Ontstaan Het husi wordt voor het eerst in 1536 genoemd.
Andere benamingen Oistheimhuis (1536), Offenhuysenshuis (1598)
Geschiedenis De oudste vermelding van het huis komen we tegen in het huizenregister van 1536; in dat jaar is Hans van Oistheim de bewoner en het huis dankt zijn oudste naam aan hem.
Rond 1600 woont er Dominicus van Hottinga, die getrouwd is met Habel van Offenhuysen. Via haar familie is het huis waarschijnlijk in de familie Hottinga terecht gekomen. Mogelijk is het huis later verkocht, want in 1664 komen we secretaris Fogelsang als eigenaar tegen.

Aan de hand van de afbeelding van het huis op verschillende kaarten, zoals die van Pieter Bast uit 1598, kunnen we ons een voorstelling maken van het huis.
Het was een hoog dwarshuis, dat in het midden voorzien was van een daktorentje. Het huis kende twee verdiepingen, met zowel boven als beneden drie of vier ramen. In het midden van de gevel bevond zich de ingang.
Het huis vertoont overeenkomsten met het Martenahuis en het Dekemahuis.
Bewoners
Huidige doeleinden Het terrein van het Hottingahuis behoort sinds 1891 tot het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!