Hoytema State te Buwaldaburen onder Tjerkwerd

Ligging De Hoytema State stond te Buwaldaburen onder Tjerkwerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Oenema State
Ontstaan De Oenema State wordt voor het eerst in 1503 vermeld.
Geschiedenis In 1503 komen we Abbe Gerckes tegen als bewoner van de Oenema State. Hij trouwt waarschijnlijk met Tryn Haersma. De familie Haersma pretendeerde af te stammen van de familie Harinxma thoe Heeg.
Op dezelfde manier pretendeerden de nakomelingen van Abbe en Tryn, die zich Oenema toe Buwalda noemden, af te stammen van de adellijke familie Oenema van Terkaple.

De eigenaars van de State verlenen in de 17e eeuw onderdak aan de Jezuïeten-zending. Dit gebeurde in het geheim: in het huis bevond zich in de 18e eeuw nog een verborgen huisaltaar achter bedstededeuren.
Tegen het einde van de 16e eeuw trouwt een lid uit de familie Oenema met een lid uit de familie Hoytema van Oldega, waardoor de naam van de State later wijzigt in Hoytema state. Er is een tekening van J. Stellingwerf bewaard gebleven met de omschrijving: "Hoitema-state te Gronterp in Wonzerdeel behoort juffr. Maria van Hoitema, 1723". Volgens de heer A. Buwalda zou dit de Hoytema State zijn. Als dat zo is dan kunnen we zien dat de State omgracht was en uit een eenvoudig huis van één bouwlaag tussen trapgevels, met verschillende aanbouwen, bestond.
De State was te bereiken via een grote poort.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!