Idemahuis te Westergeest

Ligging Het Idemahuis stond te Westergeest, gemeente Noardeast-Frysl‚n, tot 1 januari 2019 behoorde Westergeest tot Kollumerland c.a.
Ontstaan De familie Idema wordt voor het eerst in 1467 genoemd, het huis zal van oudere datum zijn geweest.
Geschiedenis De familie Idema komen we voor het eerst in 1467 tegen in een verdrag van Kollumerland met Groningen: daarin werden "Jdema kinderen" uitgezonderd. Dit had er waarschijnlijk mee te maken dat ze bij een vete betrokken waren. De familie Idema is trouwens een mooi voorbeeld van een familie die in de Middeleeuwen zich qua status op de grens van hoofdelingen en eigenerfden bevond; vergelijkbaar met de familie Allema in Oudwoude.

In 1478 speelt er weer een vete. Owo Idama heeft een zekere Jelle doodgeslagen. De nabestaanden van Jelle, Sibrand Sakama en Kempo Aesma, nemen wraak door de bezittingen van Owo te plunderen. Het gerecht keurt hun actie af, omdat ze de landsvrede hebben geschonden en Sibrand en Kempo moeten het geroofde teruggeven.
Owo, die we ook tegen komen als Uwe Ydema, blijkt volgens een notariŽle verklaring uit 1565 dat hij de stichter is van de "Sinte Nicolaes" prebende in de kerk van Westergeest. Door deze prebende beweerden zijn erfgenamen in 1565 het patronaatsrecht te hebben, wat inhield dat ze het recht hadden om een voorstel voor de benoeming van een nieuwe pastoor.
Het huis wordt voor het eerst genoemd in 1572: "heert toe Idemahuis".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!