Inthiemastins bij Workum

Ligging Deze Inthiemastins stond bij Workum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Ten zuiden van de kerk van Workum werd op oude kaarten de Inthiema-stins aangegeven.
Schotanus deelde in 1664 mee dat deze stins uit tufsteen opgetrokken was. De geschiedenis van deze stins en van de familie Inthiema van Workum vraagt nader onderzoek. Tufsteen werd ook bij andere stinzen in Friesland aangetroffen. In dit geval rijst echter de vraag of er geen sprake is van fictie met de bedoeling de Inthiema's een middeleeuwse geschiedenis te bezorgen.

Van der Aa meldt het volgende: "Zij werd in 1325 door de Bourgondiërs, onder Johan van Wassenaar en George Schenk van Tautenburg, die de stad Workum door storm veroverd hadden, afgebrand. Eenige jaren later is er, door Frederik Inthima, weder een nieuw huis gesticht, dat in het zuidwesten, nabij de kerk, heeft gestaan".
Bewoners 14e eeuw Frederik Inthima
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!