Jagtlust te Oudeschoot

Ligging Dit buiten stond in Oudeschoot, gemeente Heerenveen.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
JAGTLUST, buiten, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Schoterland, arrondissement en 3/4 uur ten zuidoosten van Heerenveen, kanton en 10 minuten ten westen van Oudeschoot, waartoe het behoort.
Deze buiten wordt thans in eigendom bezeten en bewoond door den Heer Jan Wouters.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851