Jagtslot te Heeg

Ligging Deze State stond in Heeg, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis De koningen van Stavoren hadden, 1/2 uur van hier, een jagtslot, waar thans het dorp Heeg staat, waarvan dit dorp ook zijnen naam ontleent; want een heegh beteekent, in het Oud-Saksische en West-Gotische taal, een jagteigendom, waarop een Heerschap alleen het regt heeft enz., zoo als heden de oude jagteigendommen werkelijk in eenige oorden van Duitschland een heegh, geheege, hdgh genoemd worden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851