Jelgerhuis State onder Leeuwarden

Ligging Deze State staat achter de Hoven op de hoek van de tegenwoordige Verstolkstraat, in Leeuwarden.
Andere benamingen Canterhoven, Catershoven, Zorgvliet
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze state gebouwd werd.
Geschiedenis In 1458 was sprake van “dio Nes deer lidsen is by Jelgher Herstera wey”. Een ‘nes’ is landpunt die vanuit hoger gelegen grond in het laagland uitsteekt. Deze ‘nes’ lag op de plek waar de weg “Achter de Hoven” in noordwaartse richting buigt. Zo’n ‘nes’ was een bij uitstek geschikte plek om huizen, een boerderij of een stins te bouwen. In dit geval lag er een buurtschap van een aantal huisjes en stond er de stins van de familie Jelgerhuis. Het grondgebied grensde aan de Huizumer Hemrik dat aan de overzijde van het riviertje de Potmarge ligt.

In 1567 werd het huis bewoond door Pier Jelgerhuis en in 1600 door Haye Scheltema. In 1728 wordt Douwe Upckes als eigenaar vermeld.
In de 18e eeuw wordt het huis op die plek als “Canterhoven” en “Catershoven” vermeld. Aan de bouwstijl te zien (op een tekening van Stellingwerf van 1723) is dit Jelgerhuis/Canterhoven gebouwd aan het begin van de zeventiende eeuw.

Als in de eerst helft van de 19e eeuw de heer Dodonius Pierius van Kolde Reneman het huis vernieuwt en verfraait heet het “Zorgvliet” hoorde er 70 pondematen (22 hectare) grond bij. Rond 1850 wordt het huis bewoond door diens dochter mej. F.O.R. Reneman.
Bewoners 1576 Pier Jelgerhuis 1600 Haye Scheltema 1832 D.P. van Kolde Reneman 1850 mej. F.O.R. Reneman
Huidige doeleinden Van de state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden” door W. Eekhoff, 1846
“Nieuwe atlas van de Provincie Friesland”, W. Eekhoff, 1849-1859
“Versmade Volkswijk”, Meindert Schroor
Site van Vegelin