Jellinga State te Britsum

Ligging De Jellinga State stond bij Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (Noord).
Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze state gebouwd is.
Geschiedenis In 1463 is Lywa Jellinga eigenaar van de state. Lieuwe was feitelijk een Sytsma, maar had de naam Jellinga aangenomen van deze uitgestorven tak van de familie Botnia.

In 1511 wordt als eigenaar Sybruch Jelgmen (ook Sibrich en Ziburch genoemd) vermeld. Uit het ‘Register van den Aanbreng’ blijkt niet of de state dan nog bestaat. Als later de naam Jellinga wordt vermeld, betreft het altijd de boerderij die bij deze stins/state hoorde.
Bewoners 1463 Lywa Jellinga
1511 Sybruch Jelgmen
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen tekeningen of foto’s van de State bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg