Jellema State te Easterein

Ligging Deze State stond in Easterein, gemeente Sķdwest-Frysl‚n.

Foto van de boerderij uit 1907

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
JELLEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, arrondissement en 2 uur ten noordwesten van Sneek, kanton en 2 uur ten noordoosten van Bolsward, 1/4 uur ten oosten van†Oosterend, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhuizing. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 28 bunders 56 vierkante roeden 22 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door den Heer A. K. Wiersma, woonachtig te Oosterend.

In een niet bij name bekende bron, wordt melding gemaakt dat er in 1844 op deze plaats een nieuwe boerderij wordt gebouwd, die omgeven is door een gracht. De eigenaar is Ate Klazes Wiersma en zijn zoon Minne Ates mag de eerste steen leggen. Ate trouwde met Lysbeth Minnes Oudhuis en sterft in 1862. Hij wordt op de boerderij opgevolgd door hun zoon Minne, die met HenriŽtte Aleida Becker of Becking trouwt. Ze krijgen vier kinderen, maar niet lang daarna sterft HenriŽtta en hertrouwt Minne Ates met Sipkje Gerrits Schaafsma. Niet lang daarna, in 1876 sterft Minne Ates op 34-jarige leeftijd. Zijn dochter Hermina Minnes Wiersma erft de boerderij en door haar huwelijk met Gerrit Ymes Vellenga, komt de boerderij in bezit van de familie Vellenga. Later is de boerderij via de familie Wiersma in bezit gekomen van de familie Hiemstra.
Bewoners 1844 - 1862 Ate Klazes Wiersma
1862 - 1876 Minne Ates Wiersma (zoon)
1876 Hermina Minnes Wiersma (dochter)
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto van de Jelema State boerderij uit ca 1985
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851 de heer Y. Hiemstra
Foto 1 en 2: archief van de heer Y. Hiemstra