Jeltinga State te Buitenpost

Ligging Deze Stins/State stond bij Buitenpost, gemeente Achtkarspelen.
Ontstaan Er wordt niet expliciet over een stins gesproken. In 1504 sterft Benne van Ielcama, die aangeduid werd als "heerschap".
Andere benaming Jeltcama
Geschiedenis In 1640 komen we in de archieven Jeltinga State tegen en er is een afbeelding bewaard gebleven waarop we een omgracht adellijk huis zien. In 1832 is het terrein nog steeds omgracht en in gebruik als moestuin.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!